Wielki sukces! Skończyliśmy remont gr V!

W marcu wspólnie z Fundacją „Zostań Aniołem” ogłosiliśmy, że potrzebujemy 52 tysiące zł na remont gr V. Jest to grupa, gdzie przebywa 20 chłopców z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężeniami. Na odzew nie trzeba było długo czekać. Jesteśmy już po remoncie, a w połowie czerwca zrobiliśmy parapetówkę.

Chłopcy są bardzo zadowoleni ze zmian i chętnie zapraszają wszystkich do swoich czterech ścian.  

Otrzymaliśmy: 

wpłaty pieniężne od firm i osób prywatnych – łącznie 24 090 zł

darowizny w postaci materiałów budowlanych i wykończeniowych o wartości 3500zł

Fundacja „Zostań Aniołem” ze środków własnych przeznaczyła na ten cel 10 510 zł

 Brakującą kwotę pokrył DPS, jako wkład własny.

Dzięki zaangażowaniu Pana konserwatora i mieszkańców, w ramach terapii przez pracę część działań została wykonana metodą gospodarczą, co obniżyło koszty.  W imieniu mieszkańców dziękujemy każdemu, kto przyczynił się do tego dzieła. Nie spoczywamy jednak na laurach. Już w krótce naszym celem będzie remont gr IV.

Powrót do góry