Oferta

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi 7 943,68 zł

Więcej o ofercie i usługach zapewnianych przez DPS dla Dzieci w Strumieniu znajdują się w zakładkach, które można odszukać w menu lub z pomocą odnośników znajdujących się na dole.

Grafika przedstawia plakat „Czym są DPS-y?” 
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu  wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. (Art. 54, Ustawa z dnia 12 marca  2004r. o pomocy społecznej)
Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu,  w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej "mieszkańcami domu".  (Art. 55, Ustawa z dnia 12 marca  2004r. o pomocy społecznej)
Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności  wolność, intymność, godność  i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. (Art. 55, Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej)
Profile Domów Pomocy Społecznej
1.	Osób w podeszłym wieku
2.	Osób przewlekle somatycznie chorych
3.	Osób przewlekle psychicznie chorych
4.	Dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 
5.	Dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (nasz dom jest właśnie o takim profilu) 
6.	Osób niepełnosprawnych fizycznie
7.	Osób uzależnionych od alkoholu
Na grafice zawarte jest również pomarańczowy logotyp naszego domu. Po lewej znajdują się trzy koła, a w każdym z nich po jednej literce wystylizowanej na uśmiechniętą buźkę. Literki te tworzą napis DPS. Po prawej znajduje się pełna nazwa placówki czyli Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame.

Link do „usługi bytowe” : https://dps-strumien.pl/index.php/uslugi-bytowe/

Link do „usługi opiekuńcze” : https://dps-strumien.pl/index.php/uslugi-opiekuncze/

Link do „zdrowie” : https://dps-strumien.pl/index.php/zdrowie/

Link do „usługi wspomagające” : https://dps-strumien.pl/index.php/uslugi-wspomagajace/

Link do „terapia” : https://dps-strumien.pl/index.php/terapia/

Link do „rehabilitacja” : https://dps-strumien.pl/index.php/rehabilitacja/

Link do „zajęcia sportowe-rekreacyjne” : https://dps-strumien.pl/index.php/zajecia-sportowo-rekreacyjne/

Link do „praktyki religijne” : https://dps-strumien.pl/index.php/praktyki-religijne/

Link do „psycholog” : https://dps-strumien.pl/index.php/praktyki-religijne/

Link do „logopeda” : https://dps-strumien.pl/index.php/uslugi-wspomagajace/logopeda/

Link do „praca socjalna” : https://dps-strumien.pl/index.php/praca-socjalna/

Link do „usługi edukacyjne” : https://dps-strumien.pl/index.php/uslugi-edukacyjne/

Powrót do góry