Kierownictwo

Dyrektor DPS dla Dzieci w Strumieniu
Anna Sławińska
kontakt:
dyrektor@dps-strumien.pl

Dyrektor DPS dla Dzieci w Strumieniu
Anna Sławińska
kontakt: dyrektor@dps-strumien.pl

Przełożona Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Strumieniu
Siostra Emanuela Małgorzata Marek
ksiegowosc@dps-strumien.pl

Przełożona Zgromadzenia SSND w Strumieniu
SM Emanuela Małgorzata Marek
kontakt: ksiegowosc@dps-strumien.pl

Główna księgowa
Bożena Czerniawska
gk-ksiegowosc@dps-strumien.pl

Główna księgowa
Bożena Czerniawska
kontakt: gk-ksiegowosc@dps-strumien.pl

Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego
Ewelina Kościuszko-Wiaterek
kontakt:
kierownik@dps-strumien.pl

Kierownik Działu Opiekuńczego
Ewelina Kościuszko-Wiaterek
kontakt:
kierownik@dps-strumien.pl

Kierownik Działu Terapeutycznego
Daria Kwaśniewska

kierownikdt@dps-strumien.pl

Powrót do góry
Font Resize
Wysoki kontrast