Kierownictwo

Dyrektor DPS dla Dzieci w Strumieniu

Anna Sławińska

e-mail: dyrektor@dps-strumien.pl

tel. 573-829-284

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Bożena Czerniawska

e-mail: gk-ksiegowosc@dps-strumien.pl

tel.: 573-829-256

Przełożona Zgromadzenia SSND

SM Emanuela – Małgorzata Marek

e-mail: księgowosc@dps-strumien.pl

tel.: 515-149-731

Kierownik Działu Opiekuńczego

Ewelina Kościuszko-Wiaterek

e-mail: kierownik@dps-strumien.pl

tel.: 573-829-264

Kierownik Działu Terapeutycznego

Daria Kwaśniewska

e-mail: kierownikdt@dps-strumien.pl

tel.: 573-829-271

Powrót do góry