Usługi opiekuńcze

Grafika przedstawia plakat z nagłówkiem „usługi opiekuńcze”, znajdują się na nim elementy tekstowe oraz zdjęcia. 
Zdjęcie 1: Kobieta w stroju opiekunki siedzi obok dziecka umieszczonego w krzesełku do karmienia. Kobieta w ręce trzyma łyżkę, którą podaje chłopcu jedzenie. 
Zdjęcie 2: Zdjęcie grupowe, na którym stoją dwie kobiety oraz sześciu Panów. 
Treść plakatu: 
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu sprawuje opiekę nad chłopcami z niepełnosprawnością intelektualną, którzy funkcjonują w sześciu grupach wychowawczych. Grupy są zróżnicowane pod względem wieku oraz poziomu funkcjonowania
Działania opiekuńcze obejmują  pomoc w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnację,  dostosowaną do indywidualnych potrzeb mieszkańca oraz jego możliwości psychofizycznych.
Dodatkowo posiadamy również piętro usamodzielniające. Najwyżej funkcjonujący mieszkańcy uczą się tam życia w warunkach zbliżonych do mieszkania poza DPS.

Chcąc przejść do treści dotyczących pozostałych usług skorzystaj z paska menu lub poniższych linków.

Link do „usługi bytowe” : https://dps-strumien.pl/index.php/uslugi-bytowe/

Link do „usługi opiekuńcze” : https://dps-strumien.pl/index.php/uslugi-opiekuncze/

Link do „zdrowie” : https://dps-strumien.pl/index.php/zdrowie/

Link do „usługi wspomagające” : https://dps-strumien.pl/index.php/uslugi-wspomagajace/

Link do „terapia” : https://dps-strumien.pl/index.php/terapia/

Link do „rehabilitacja” : https://dps-strumien.pl/index.php/rehabilitacja/

Link do „zajęcia sportowe-rekreacyjne” : https://dps-strumien.pl/index.php/zajecia-sportowo-rekreacyjne/

Link do „praktyki religijne” : https://dps-strumien.pl/index.php/praktyki-religijne/

Link do „psycholog” : https://dps-strumien.pl/index.php/praktyki-religijne/

Link do „logopeda” : https://dps-strumien.pl/index.php/uslugi-wspomagajace/logopeda/

Link do „praca socjalna” : https://dps-strumien.pl/index.php/praca-socjalna/

Link do „usługi edukacyjne” : https://dps-strumien.pl/index.php/uslugi-edukacyjne/

Powrót do góry