Zostań Aniołem

Fundacja „Zostań Aniołem” powstała w 2020 roku w Strumieniu z inicjatywy władz i pracowników DPS dla Dzieci w Strumieniu.
Celami fundacji są m.in.

działalność na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie poprzez ich wsparcie indywidualne i zbiorowe,
troska o jakość warunków ich życia, zdrowie, podmiotowość i godność;
kształtowanie i rozwój społecznych postaw akceptacji, integracja ze środowiskiem lokalnym, propagowanie i wspieranie wartości chrześcijańskich, tolerancji i poszanowania dla każdego człowieka, działania w zakresie pomocy społecznej, turystyki i rekreacji.

Więcej o naszej działalności oraz celach statutowych przeczytasz w dołączonym pliku.

Ludzie Fundacji
Fundator – Ewelina Kościuszko – Wiaterek

Zarząd:
Dyrektor Fundacji: Anna Sławińska
Rada Fundacji – Małgorzata Marek, Aleksandra Broda oraz Ewelina Kościuszko – Wiaterek.

W działalność Fundacji zaangażowani są również wolontariusze – pracownicy DPS dla Dzieci w Strumieniu.

Kontakt
Adres: ul. 1 Maja 12, 43-246 Strumień
tel.: 660 544 415
e-mail: fundacja.zostananiolem@gmail.com

NIP 5482730106

Zachęcamy do dokonywania
wpłat na nr rachunku bankowego
76 1050 1070 1000 0090 8088 6253

Wszystkie dochody przeznaczane będą na realizację celów statutowych.

Powrót do góry
Font Resize
Wysoki kontrast