• praca socjalna

Grafika przedstawia plakat z pomarańczowym nagłówkiem "Praca Socjalna". 
Na plakacie znajdują się dwa zdjęcia kobiety (pracownicy socjalnej) wykonującej swoje obowiązki. Na pierwszym zdjęciu pracuje przy komputerze, a na drugim pomaga opiekunowi uzupełnić dokumenty. 
Treść zawarta na plakacie: Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu zatrudnia pracowników socjalnych, którzy zajmują się prowadzeniem spraw mieszkańca od momentu przyjęcia do DPS do momentu opuszczenia placówki. 
Świadczenie pracy socjalnej to m.in. prowadzenie i dbanie o: 
- akta osobowe mieszkańca,
- sprawy rentowo-emerytalne,
- sprawy związane z zasiłkami, 
- sprawy dotyczące opłat za  pobyt, 
- wywiady środowiskowe
- prowadzenie korespondencji, redagowanie pism i prowadzenie sprawozdawczości. 
Ponadto Pracownik Socjalny: 
- współpracuje z instytucjami krajowymi 
(np. Sądy, PCPR, MOPS)
- uczestniczy w zespole terapeutyczno-opiekuńczym,
- współpracuje z rodzinami mieszkańca
i opiekunami prawnymi 
- udziela pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów
- wspiera mieszkańców i opiekunów  
w załatwianiu spraw urzędowych.
Powrót do góry