Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail

Dyrektor

tel. 573-829-284

e-mail: dyrektor@dps-strumien.pl

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

e-mail: gk-ksiegowosc@dps-strumien.pl

tel. 573-829-256

Kierownik Działu Opiekuńczego

e-mail: kierownik@dps-strumien.pl

tel. 573-829-264

Kierownik Działu Terapeutycznego

e-mail: kierownikdt@dps-strumien.pl

tel. 573-829-271

Administracja

e-mail: sekretariat@dps-strumien.pl

e-mail: ksiegowosc@dps-strumien.pl

e-mail: kadry@dps-strumien.pl

tel.: 515-149-731

Lider zmiany

tel.: 515-149-733

Pracownik socjalny

e-mail: p.socjalny@dps-strumien.pl

tel.: 515-149-732

Koordynator ds. szkolnych / Psycholog

e-mail: psycholog@dps-strumien.pl

tel.: 797-120-850

Terapia

e-mail: terapia@dps-strumien.pl

tel.: 573-829-191

Koordynator gabinetu przedmedycznej pomocy doraźnej

e-mail: 508-266-724

Gabinet przedmedycznej pomocy doraźnej

e-mail: zabiegowy@dps-strumien.pl

tel.: 573-829-185

Koordynator Działu Gospodarczego

e-mail: zaopatrzenia@dps-strumien.pl

tel.: 573-829-265

Specjalista ds. Public Relations

e-mail: pr@dps-strumien.pl

tel.: 573-829-263

Mieszkanie nr 1

tel.: 573-829-190

Mieszkanie nr 2

tel.: 573-829-184

Mieszkanie nr 3

tel.: 573-829-184

Mieszkania nr 4a i 4b

tel.: 510-729-255

Mieszkanie nr 5

tel.: 573-829-258

Kierowca

tel.: 573-829-278

Konserwator

tel.: 573-829-280

Portiernia

tel.: 506-583-718

Powrót do góry