Kadra

Dom Pomocy Społecznej w Strumieniu zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, która zabezpiecza potrzeby mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie placówki. Pracownicy Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego (DO) wykonują prace bezpośrednio z mieszkańcem w ramach grup wychowawczych oraz terapii. W tamach Działu Gospodarczego (DG) funkcjonują kuchnia, pralnia, portiernia i warsztat, a do zadań Działu Finansowo-Kadrowego (DFK) należą prowadzenie księgowości, sekretariatu oraz kadr i płac. Pracownik socjalny jest zatrudniony na stanowisku samodzielnym.

Zachęcamy do poznania naszej kadry i odwiedzenia zakładek „kierownictwo” oraz „personel”, które można odnaleźć w menu strony lub przejść klikając w poniższe odnośniki.

Link do zakładki „kierownictwo”: https://dps-strumien.pl/index.php/kierownictwo/

Link do zakładki „personel”: https://dps-strumien.pl/index.php/personel/

Powrót do góry