ŚLĄSKIE KADRY DPS vs. COVID-19

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z załącznika nr 7 do Regulaminu Projektu „Śląskie KADRY DPS vs COVID-19” Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame informuje, że współrealizował projekt pt.: ŚLĄSKIE KADRY DPS vs. COVID-19, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznej w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – tryb nadzwyczajny, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.Celem projektu jest bezpośrednie wsparcie domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego, w tym osób realizujących usługi społeczne w domach pomocy społecznej. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób pracujących w DPS, tj. osób zagrożonych skutkami epidemii COVID-19 w ramach programu “Śląskie kadry DPS vs COVID-19”, którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.W wyniku starań Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci w Strumieniu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame uzyskał grant w wysokości 315.477,20 złZ uzyskanego wsparcia DPS mogliśmy sfinansować dodatki do wynagrodzeń przez okres 4 miesięcy dla pracowników zatrudnionych w Domu wykonujących pracę bezpośrednio z mieszkańcem w szczególności: opiekunom, pokojowym, terapeutom zajęciowym, rehabilitantom oraz innym bezpośrednio zaangażowanym w walkę z COVID-19, z mieszkańcem i na rzecz mieszkańca.

Powrót do góry