Podsumowanie roku 2019

Rok 2019 już dawno za nami, jednak jeszcze go nie podsumowaliśmy. Zdjęcia mówią same za siebie – działo się bardzo wiele. Aktywnie działaliśmy m.in. w zakresie rozwoju artystycznego naszych mieszkańców, ich rehabilitacji społecznej oraz usamodzielniania. Nie zabrakło wydarzeń kulturalnych, turystyki i rekreacji oraz sportu. Dbamy również o rozwój duchowy naszych dzieci. Łącznie w 2019 odnotowaliśmy 223 wydarzenia. Zainteresowanych odsyłamy do naszego profilu na Facebooku, gdzie szczegółowo opisujemy każde nasze działania oraz zamieszczamy bogatą dokumentację fotograficzną https://www.facebook.com/pg/dpsstrumien

Powrót do góry