Przedstawicielki Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame z wizytą w Rzymie

Trzydzieści siedem Sióstr Szkolnych de Notre Dame (SSND) zebrało się w swoim Generalacie (międzynarodowej siedzibie) w Rzymie we Włoszech na 25. Kapitule Generalnej, która odbywa się w dniach 24 października – 17 listopada 2023 roku.

Kapituła Generalna odbywa się raz na sześć lat z udziałem przedstawicielek z urzędu z każdej prowincji (jednostki administracyjnej) oraz wybranych delegatek. Wspólnie, w modlitwie i dialogu zastanawiają się i rozeznają, aby wyznaczyć przyszły kierunek Zgromadzenia.

Wybierają również Radę Generalną, która poprowadzi Zgromadzenie w czasie wdrażania inspirowanego Duchem kierunku wyznaczonego przez członkinie Kapituły Generalnej.

Siostry spotkały się również z Papieżem Franciszkiem.

Papież Franciszek: „Drogie siostry, dziękuję wam za waszą wizytę. Niech Duch Święty obdarzy was obficie swoimi darami, aby obrady i decyzje Kapituły przyniosły obfite owoce w życiu waszej wspólnoty. I będą owoce jeśli umiesz słuchać. Niech Dziewica Maryja, Matka Kościoła, Was chroni, pomaga i będzie bezpieczną przewodniczką na Waszej drodze. Z całego serca błogosławię Was i wszystkie Twoje siostry rozproszone po całym świecie. Ile ich jest? Jak wiele sióstr? [Odpowiadają: „1900”] 1900? Przywitajcie się z nimi wszystkimi! 1900 całusów. Z całego serca błogosławię Was i wszystkie Wasze siostry i proszę Was o modlitwę za mnie, bo tego potrzebuję.

Powrót do góry