Nagroda Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dla Dyrektor a naszego Domu

16 listopada Dyrektor Naszego Domu Anna Sławińska otrzymała z rąk Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg oraz Sekretarza Stanu w MRiPS Pana Stanisława Szweda nagrodę za wybitne osiągnięcia w pomocy społecznej, za innowacyjne podejście do pracy i kierowania zespołem pracowników oraz podejmowanie wielu cennych inicjatyw na rzecz chłopaków mieszkających w naszym Domu.

W imieniu personelu i chłopaków gratulujemy Pani Dyrektor. Jednocześnie chcemy podziękować za trud pracy wkładany w tworzenie tego miejsca i życzymy kolejnych sukcesów 🥰

Powrót do góry