I Konferencja naukowo-dydaktyczna „domy pomocy społecznej, możliwości i wyzwania”

Nasz Dom był jednym z organizatorów I Konferencji naukowo-dydaktycznej „domy pomocy społecznej, możliwości i wyzwania”, która była elementem Forum Dyrektorów DPS Województwa Śląskiego organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Jeśli ktoś z Państwa przegapił transmisję na żywo, w powyższym linku znajduje się filmowy zapis konferencji, a poniżej kilka słów o wydarzeniu.

Wspólnie z Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego i Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ, ROPS-em Województwa Śląskiego, Fundacja „Zostań Aniołem”, Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu, Fundacją “Moja Przyszłość” oraz Badaczką w działaniu, podjęliśmy trud zorganizowania tej konferencji.

Obrady stacjonarne odbyły się 24 listopada 2021 w Ustroniu, a dzięki Telewizji Uniwersytetu Śląskiego całość była również transmitowana online. Jak dotąd nagranie obejrzało ponad 1000 osób, a liczba ta stale rośnie.

Gości przywitali organizatorzy, a także Pani Izabeli Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, prof. dr hab. Zenon Gajdzica – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Pan Marcin Chroszcz – Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Następnie odbyły się wystąpienia naszych zacnych prelegentów.

Pani Justyna Pawlak – Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MRiPS w Warszawie zaprezentowała Projekt Strategii Rozwoju Usług Społecznych, swoim wystąpieniem rozpoczęła rozważania wokół tematyki deinstytucjonalizacji (DI) pomocy społecznej.

Wśród prelegentów była również nasza Dyrektor Anna Sławińska która podczas wystąpienia „Zindywidualizowane podejście w zarządzaniu domem pomocy społecznej” zaprezentowała to, jak funkcjonuje nasz dom, jakie działania w kierunku DI już poczyniliśmy i na podstawie naszych statystyk pokazywała, jak duże są potrzeby środowiska w zakresie całodobowej opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami.

Co bardzo ważne Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu stanowczo sprzeciwiła się zapisowi w Projekcie Strategii Rozwoju Usług Społecznych (strona 21), który mówi o LIKWIDACJI DPS-ów dla Dzieci na rzecz innych form (w tym głównie pieczy zastępczej) i zaproponowała swoją propozycję przekwalifikowania DPSów dla Dzieci w Domy Czasowego Pobytu dla dzieci z niepełnosprawnością.

Bardzo ważnym elementem konferencji był również panel dyskusyjny, który poprowadziły dr Dorota Prysak i dr Wiesława Walkowska.

Uczestnicy panelu wypowiadali się m.in. na temat swoich spostrzeżeń związanych z DI z perspektywy dyrektorów DPS, pracownika socjalnego, NGO-sów, a także pieczy zastępczej, która deinstytucjonalizację ma już za sobą. W panelu poza Panią Dyrektor uczestniczyły również przedstawicielki naszego DPS – Pani Kierownik DO Ewelina Kościuszko-Wiaterek oraz Specjalista Pracy Socjalnej Sylwia Kiepura.

Osoby zainteresowane dokładnym przebiegiem konferencji i wszystkimi pozostałymi wystąpieniami odsyłamy do linku.

Dziękujemy wszystkim współorganizatorom za pracę i zaangażowanie włożone w organizację tego wydarzenia, a także Dziekanowi Wydziału Nauk Społecznych prof. dr. hab. Zenonowi Gajdzicy i Dziekanowi Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji dr. hab. prof. UŚ Krzysztofowi Markowi Bąkowi za objęcie konferencji honorowym patronatem.

Dziękujemy również TV UŚ za profesjonalną transmisję, Portalowi ox.pl za patronat medialny oraz Pani Monice Folwarczny za podjęcie wyzwania jakim było tłumaczenie w czasie rzeczywistym całości obrad na język migowy. Dziękujemy naszej pracownicy, Joannie Kapias za pomysł konferencji, który był pierwszym impulsem do podjęcia tego wyzwania przez nasz dps.

Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich prelegentów, uczestników panelu dyskusyjnego oraz słuchaczy, bez których to spotkanie nie mogło by się odbyć.

Powrót do góry