Usługi wspomagające

Praca kadry Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu polega na świadczeniu usług zapewniających niezbędne formy pomocy dla podopiecznych.

Celem ich realizacji Dom powołał zespół terapeutyczno-opiekuńczy składający się z pracowników, którzy bezpośrednio zajmują się mieszkańcem.

Zespół spotyka się regularnie opracowując Indywidualne Plany Wsparcia dla mieszkańca, których realizacją zajmują się pracownicy pierwszego kontaktu.

Świadczone przez Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu usługi wspomagające obejmują:
-podnoszenie sprawności i aktywizowanie,
-rehabilitację i fizykoterapię,
-udział w terapii zajęciowej,
-uczenie i wychowywanie przez doświadczenie życiowe,
-realizowanie potrzeb kulturalnych i uspołecznienie,
-możliwość korzystania z biblioteki oraz codziennej prasy,
-integrację ze środowiskiem lokalnym,
-rozwój samorządności mieszkańców,
-świadczenie pracy socjalnej,
-przeżywanie świąt i uroczystości okazjonalnych,
-kontakt z duchownymi i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca.

 fot. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci

Galeria

AKTUALNOŚCI
Główne zdjęcie najnowszej aktualności

Podsumowanie roku 2018

Rok 2018 był dla nas kolejnym bardzo intensywnym czasem różnego rodzaju działań.  W ramach działań terapeutycznych prowadzona je...

Podsumowanie roku 2017

Początek nowego roku to czas podsumowań i wspominania ubiegłego, 2017 roku.  Rok ten wspominamy jako bardzo aktywny i pracowity.  W naszym D...

Szkoła Organizacji i Zarządzania z Cieszyna

14 grudnia 2016 r. nasz Dom odwiedzili uczniowie Szkoły Organizacji i Zarządzania z Cieszyna. Więcej...
Kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
p.p. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame

ADRES

43-246 Strumień, ul. 1 Maja 12

TELEFON/FAX

33 8570 250

E-MAIL

sekretariat@dps-strumien.pl

childs

Działalność Domu można wesprzeć finansowo,
w tytule przelewu wpisując: "Darowizna"

NAZWA BANKU

ING Bank Śl. Oddz. Cieszyn

NUMER KONTA

13 1050 1083 1000 0001 0075 9471