Nowatorska struktura

Wymagania służby apostolskiej, dobro tych, którym służyła Założycielka, oraz dobro sióstr, były punktem wyjścia dla ustalenia struktury Zgromadzenia.

Matka Teresa wysyłała siostry do okolic wiejskich po dwie lub trzy; w ten sposób odstąpiła od istniejącego systemu dużych, formalnych klasztorów. Aby zachować jedność ducha, jeden kierunek i jeden cel, zarówno wśród sióstr, domów a później i prowincji, podkreślała potrzebę jednoczącego, centralnego zarządu Zgromadzenia. W przeciwieństwie do utartych sposobów i ducha czasu, była przeświadczona, że kobieta lepiej rozumie swoje siostry i dlatego też lepiej może nimi kierować i je zachęcać. Kiedy jej przekonanie dotyczące struktury zarządu było błędnie rozumiane, jej głębokie zawierzenie Bogu i wierność Kościołowi pozwoliły jej przetrwać ten bolesny okres. Po wysiłkach i trudach podjętych dla uzyskania aprobaty Zgromadzenia mogła przeżyć także radość, gdy Papież Pius IX w 1865 r. zatwierdził Konstytucję Ubogich Sióstr Szkolnych de Notre Dame.

AKTUALNOŚCI
Główne zdjęcie najnowszej aktualności

Podsumowanie roku 2018

Rok 2018 był dla nas kolejnym bardzo intensywnym czasem różnego rodzaju działań.  W ramach działań terapeutycznych prowadzona je...

Podsumowanie roku 2017

Początek nowego roku to czas podsumowań i wspominania ubiegłego, 2017 roku.  Rok ten wspominamy jako bardzo aktywny i pracowity.  W naszym D...

Szkoła Organizacji i Zarządzania z Cieszyna

14 grudnia 2016 r. nasz Dom odwiedzili uczniowie Szkoły Organizacji i Zarządzania z Cieszyna. Więcej...
Kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
p.p. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame

ADRES

43-246 Strumień, ul. 1 Maja 12

TELEFON/FAX

33 8570 250

E-MAIL

sekretariat@dps-strumien.pl

childs

Działalność Domu można wesprzeć finansowo,
w tytule przelewu wpisując: "Darowizna"

NAZWA BANKU

ING Bank Śl. Oddz. Cieszyn

NUMER KONTA

13 1050 1083 1000 0001 0075 9471