Historia Zgromadzenia

Chociaż korzenie Zgromadzenia sięgają daleko w przeszłość, Zgromadzenie uważa za swój aktualny początek dzień 24 października 1833 r., kiedy to Karolina Gerhardinger i dwie jej towarzyszki rozpoczęły wspólne życie zakonne w Neunburgu w Bawarii. Ich działanie było nacechowane duchem apostolskim, który nadawał kształt ich życiu i miał głęboki wpływ na innych.


Warunki polityczne i religijne, będące wynikiem okresu Oświecenia i Rewolucji Francuskiej, spowodowały w XIX wieku w Niemczech wielkie braki w systemie wychowania; to z kolei miało dalekosiężne skutki w życiu Kościoła i społeczeństwa. Zamknięcie szkoły zakonnej w Stadtamhof/Regensburg, prowadzonej przez Siostry Kanoniczki de Notre Dame, dało Karolinie Gerhardinger, uczennicy tej szkoły, rosnącą świadomość istnienia bardzo krytycznej sytuacji.


Idąc za radą proboszcza katedralnego w Regensburgu, ks. Michała Wittmanna, przygotowała się z dwoma innymi dziewczętami do zawodu nauczycielskiego, by móc nauczać w szkole dla dziewcząt w Stadtamhof, prowadzonej przez parafię. Pod kierownictwem ks. Michała Wittmanna Karolina coraz wyraźniej rozpoznawała swoje powołanie do życia zakonnego. Podzielała jego troskę o odnowienie życia zakonnego i jego postanowienie, by założyć wspólnotę zakonną i w ten sposób przyczynić się do poprawy sytuacji społecznej, poświęcając swoją wspólnotę zakonną służbie chrześcijańskiego wychowania dziewcząt. Pierwszorzędną troską objęli najuboższe spośród nich w małych miastach i wioskach.

AKTUALNOŚCI
Główne zdjęcie najnowszej aktualności

Podsumowanie roku 2018

Rok 2018 był dla nas kolejnym bardzo intensywnym czasem różnego rodzaju działań.  W ramach działań terapeutycznych prowadzona je...

Podsumowanie roku 2017

Początek nowego roku to czas podsumowań i wspominania ubiegłego, 2017 roku.  Rok ten wspominamy jako bardzo aktywny i pracowity.  W naszym D...

Szkoła Organizacji i Zarządzania z Cieszyna

14 grudnia 2016 r. nasz Dom odwiedzili uczniowie Szkoły Organizacji i Zarządzania z Cieszyna. Więcej...
Kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
p.p. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame

ADRES

43-246 Strumień, ul. 1 Maja 12

TELEFON/FAX

33 8570 250

E-MAIL

sekretariat@dps-strumien.pl

childs

Działalność Domu można wesprzeć finansowo,
w tytule przelewu wpisując: "Darowizna"

NAZWA BANKU

ING Bank Śl. Oddz. Cieszyn

NUMER KONTA

13 1050 1083 1000 0001 0075 9471