Podsumowanie roku 2019

Rok 2019 już dawno za nami, jednak jeszcze go nie podsumowaliśmy. Zdjęcia mówią same za siebie - działo się bardzo wiele.

Aktywnie działaliśmy m.in. w zakresie rozwoju artystycznego naszych mieszkańców, ich rehabilitacji społecznej oraz usamodzielniania. Nie zabrakło wydarzeń kulturalnych, turystyki i rekreacji oraz sportu. Dbamy również o rozwój duchowy naszych dzieci. Łącznie w 2019 odnotowaliśmy 223 wydarzenia. Zainteresowanych odsyłamy do naszego profilu na facebooku, gdzie szczegółowo opisujemy każde nasze działania oraz zamieszczamy bogatą dokumentację fotograficzną https://www.facebook.com/pg/dpsstrumien

administrator

Galeria

Przejdź do listy aktualności
PROŚBA O
1% DAROWIZNY

Mamy możliwość uzyskania 1% od podatku na nasz Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu, za pośrednictwem:

Stowarzyszenia Charytatywno-Opiekuńczego Im. Bł. M. Teresy Gerhardinger Ul. Mickiewicza 8, 58-160 Świebodzice

Numer KRS: 0000298747
Cel Darowizny: DPS Strumień

WBK S.A.2 Oddz. Świebodzice
30 1090 2356 0000 0001 0881 1396

DZIĘKUJEMY ZA DAR SERCA!

ZAPEWNIAMY O MODLITWIE
I PAMIĘCI

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
p.p. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame

ADRES

43-246 Strumień, ul. 1 Maja 12

TELEFON/FAX

33 8570 250

E-MAIL

sekretariat@dps-strumien.pl

childs

Działalność Domu można wesprzeć finansowo,
w tytule przelewu wpisując: "Darowizna"

NAZWA BANKU

ING Bank Śl. Oddz. Cieszyn

NUMER KONTA

13 1050 1083 1000 0001 0075 9471