Nasz DOM

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu założony został 2 maja 1955 r. Jego założycielem oraz organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame Prowincja Polska z siedzibą w Opolu.


Dom Pomocy Społecznej to placówka pobytu całodobowego, przeznaczona dla 73 chłopców z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, w wieku od 1 do 30 lat.


Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame położony jest na terenie województwa śląskiego, w powiecie cieszyńskim, w gminie Strumień. Ma zasięg ponadlokalny i służy dzieciom wymagającym opieki, edukacji i rehabilitacji. Misją Domu jest służba dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

PROŚBA O
1% DAROWIZNY

Mamy możliwość uzyskania 1% od podatku na nasz Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu, za pośrednictwem:

Stowarzyszenia Charytatywno-Opiekuńczego Im. Bł. M. Teresy Gerhardinger ul. Mickiewicza 8, 58-160 Świebodzice

Numer KRS: 0000298747
Cel Darowizny: DPS Strumień

WBK S.A.2 Oddz. Świebodzice
30 1090 2356 0000 0001 0881 1396

DZIĘKUJEMY ZA DAR SERCA!

ZAPEWNIAMY O MODLITWIE
I PAMIĘCI

AKTUALNOŚCI
Główne zdjęcie najnowszej aktualności

ŚLĄSKIE KADRY DPS vs. COVID-19

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z załącznika nr 7 do Regulaminu Projektu „Śląskie KADRY DPS vs COVID-19” Dom Pomocy...

Podsumowanie roku 2018

Rok 2018 był dla nas kolejnym bardzo intensywnym czasem różnego rodzaju działań.  W ramach działań terapeutycznych prowadzona jest regular...
childs

Jesteśmy po to, aby dać Ci dom...

Zapewniamy mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokajmy niezbędne potrzeby osobowe, bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne mieszkańców na poziomie obowiązującego standardu, w szczególności:

  1. - godne warunki mieszkaniowe,
  2. - wyżywienie i ubranie,
  3. - opiekę pielęgniarską i lekarską,
  4. - opiekę duchową i uczestnictwo w Sakramentach Świętych,
  1. - wychowanie oparte na zasadach chrześcijańskich,
  2. - dostęp do kultury, oświaty i rekreacji,
  3. - możliwość nauki stosownie do potrzeb rozwojowych dzieci,
  4. - rehabilitację i terapię zajęciową,

Potrzeby te realizowane są przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę.

Ponadto Dom zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, poszanowania wolności i intymności, umożliwia rozwój osobowości, a także w miarę możliwości usamodzielnia wychowanków z uwzględnieniem stopnia ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
p.p. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame

ADRES

43-246 Strumień, ul. 1 Maja 12

TELEFON/FAX

33 8570 250

E-MAIL

sekretariat@dps-strumien.pl

childs

Działalność Domu można wesprzeć finansowo,
w tytule przelewu wpisując: "Darowizna"

NAZWA BANKU

ING Bank Śl. Oddz. Cieszyn

NUMER KONTA

13 1050 1083 1000 0001 0075 9471